He believes that there should be equality before the law. Marxismus je: Učení nazvané podle zakladatele Karla Marxe (1818–1883), německého filozofa, sociologa, politického teoretika a ekonoma. Nov. 17, 2020. This includes equal healthcare, equal education, and gender roles. Zejména předpokládal, že nastolení beztřídní společnosti bude možné ihned po pádu kapitalismu, bez mezistupně v podobě diktatury proletariátu. Marxismus je metoda socioekonomické analýzy spojené s ekonomickou, politickou, společenskou teorií a praxí, vycházející z učení Karla Marxe a Friedricha Engelse a dále rozvíjená množstvím jejich následovníků. Theodor Adorno přišel s tezí, že umění, včetně literatury, dává možnost vymanění z ideologie a identity (kterou vnímal jako praformu ideologie). Co je Marxismus. Vladimír Iljič Lenin tyto evropské kořeny Marxova myšlení zdůrazňoval a tvrdil, že Marxova genialita nespočívala v něčem zcela novém, nýbrž v odpovědích na již vytyčené pokrokové otázky. K základním rysům marxistického myšlení patří dále kritika směřovaná vůči kapitalistickým společenským uspořádáním, popisovaným marxisty jako nestabilní, přechodné, a především vykořisťovatelské vinou toho, že výrobní prostředky vlastní menšina, což vede k třídnímu boji. It is easier to put up with misery no… 7; Vjznam materialistickeho pojeti dljin pro jine'spolecenske vldy a pro spolecenskou praxi ..... 147 Historicky materialismus a spolecenske vedy - 147. : the political, economic, and social principles and policies advocated by Marx especially : a theory and practice of socialism (see socialism sense 3) including the labor theory of value, dialectical materialism, the class struggle, and dictatorship of the proletariat until the establishment of a classless society. Důraz však kladla na spontánní dělnickou iniciativu a organizaci; protesty dělnických mas měly vznikat organicky, zdola, sice za dohledu a podpory socialistické strany, avšak bez jejího direktivního vedení. V prostředí ruské literární vědy pak v polovině 20. let 20. století vyvrcholil spor mezi marxistickým přístupem ke zkoumání literatury a formalismem. Boost employee engagement in the remote workplace; Nov. 11, 2020 It originally consisted of three related ideas: a philosophical anthropology, a theory of history, and an economic and political program. Marxismus žije. According to Marx, one of the main ‘functions’ of religion is to prevent people making demands for social change by dulling pain of oppression, as follows: 1. Marxovy texty považoval za geniální a nezměnitelné a při přípravě programu ostře napadal návrhy na změny některých pojmů či formulací. Diese betragen pro Lieferung innerhalb Europas: 1,25 EUR bei Warenwert bis zu 5,- EUR 1,95 EUR bei Warenwert über 5,- EUR bis 15,- EUR 3,50 EUR bei Warenwert über 15,- EUR Versandkostenfrei ab Warenwert von 35,- EUR ... Marxismus, Psychoanalyse, Politik. [2], Období od Marxovy smrti (1883) až do začátku první světové války je někdy popisováno jako „zlatý věk“ marxismu. Marxistické myšlenky a jejich prosazování byly v této době spojeny s Druhou internacionálou, ustavenou roku 1889. [6] V opozici proti dogmatickému pojetí marxismu se rozvíjel libertariánský marxismus, inspirovaný anarchismem, který odmítal autoritářský výklad marxismu-leninismu a věřil, že dělnická třída bude schopná dosáhnout svých cílů nezávisle na ústřední úloze státu a strany předvoje (komunistické strany). Vzhledem k předpokládané nevyhnutelnosti přechodu kapitalismu v socialistické zřízení oddaloval revoluční aktivitu do doby, až pro ni budou podmínky ještě příznivější. Svými zásahy proměnil Engels marxismus v univerzální teorii, zahrnující také přírodovědu nebo sociologii, tedy obory, do kterých sám Marx příliš hluboko nepronikal. marxismus – myšlenkový proud spojený s polit. Charakteristický je jeho pohled na literární historii evropských národů jako jednoduchý společensky podmíněný vývoj: od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus, realismus, naturalismus a modernu až k nejvyspělejšímu směru: socialistickému realismu. Parcourir et acheter dans une large sélection de livres de la Collection « Marxismus » sur AbeBooks.fr. Klíčovou roli hraje kniha Kapitál (1867), ale i další Marxovy spisy. De Marxismus ass eng Gesellschaftsléier, déi hiren Ursprong am 19.Joerhonnert huet an op den Theorië vum Karl Marx a vum Friedrich Engels baséiert. Vladimir Lenin was the first person who tried to institute Marxism’s classless society into a genuine political framework. Nov. 17, 2020. Stránka byla naposledy editována 24. Découvrez Marxism (Original Mix) de Paradox sur Amazon Music. Východiskem jsou názory K. Marxe, zprvu fil., postupně přerůstající v komplexní interpretaci dějin jako „přírodně historického procesu“.Dle vlastní Marxovy charakteristiky mělo být toto pojetí „naturalismem“, dial. There are many pros involved with Marxism, and they can be looked at very differently based upon your own personal outlooks. Doch können wir überhaupt etwas vom alten Marx lernen? There are several cons of Marxism as well. 0. [8], Prvním myslitelem, který marxismus dále rozvíjel, byl ještě za Marxova života Friedrich Engels. Die Anerkennung der Unabschließbarkeit und Unvollständigkeit marxistischer Gesellschaftskritik so-wie ihre Bildung im Widerstreit stellen eine zentrale Form dar, um zu vermeiden, Traditional Marxism and materialism were the core content of the sessions. 0. Definition of Marxism. There are pros and cons of Marxism and it’s important to identify them. Pro mě nepředstavuje marxismus jenom Lenin a Stalin, ale také skvělí autoři jako třeba Erich Fromm či Karel Teige. výsledků pro " marxismus-leninismus" Hlavní filosofické směry : teoretická analýza historicko-filosofického procesu / Tři polemické studie / Novodobé dějiny v československé historiografii : marxisticko-leninská teorie : bibliografie 1985 : bibliografická ročenka knihovny Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ a knihovny Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSS. Zabýval se také otázkami estetiky a zkoumáním literatury. praxí. die Krise des Marxismus bei einer selbstreflexiven Auseinandersetzung mit den Pro-duktionsbedingungen marxistischer Theoriearbeit ansetzen muss. Z umírněnějších pozic jej napadal Eduard Bernstein, jenž tvrdil, že je nutné mnohé Marxovy názory revidovat, neboť od Marxových časů dochází v průmyslových společnostech k postupnému vývoji a revoluce nakonec nebude nutná. Nebo také Záviš Kalandra, jedna z prvních obětí stalinské represe v Československu. 10. This would make it impossible for anyone to get a “one up” on someone else, which means there is no reward for working harder than someone else. Nejzásadnějšími autory byli ve 20. a 30. letech maďarský myslitel György Lukács a italský filosof Antonio Gramsci, oba, ač intelektuálové, naklonění marxismu leninského typu. ... Diese werden mehrmals pro Jahr aktualisiert. Marxismus je metoda socioekonomické analýzy spojené s ekonomickou, politickou, společenskou teorií a praxí, vycházející z učení Karla Marxe a Friedricha Engelse a dále rozvíjená množstvím jejich následovníků. Definition: Was ist Marxismus? Sie mehrten den Besitz an de… Pojem kulturní marxismus pro označení svých protivníků použil ve svém manifestu například také terorista Anders Breivik. Kautského přístup představoval střední proud a kritizovali jej marxističtí myslitelé zprava i zleva. Podobně k úvahám o ideologii přistupoval také Frank Lentricchia (narozen 1940), který se proto zcela vzdával možného nároku na objektivní pravdivost výroků o literatuře, čímž se od hlavního marxistického proudu, typického svou apelativností, odchyloval. Důraz marxistů na společenskou angažovanost díla, formalisty zpochybňovanou, pak vedl také k dalším požadavkům, které marxistická literární věda na dílo kladla: a sice jasné vyjádření světonázoru, přístupnost širokým masám a schopnost předávat poznatky či mravní ponaučení. 28.11.2020 „Missionar des Marxismus ... Moderation Die Moderation der Kommentare liegt allein bei der Christlichen Medieninitiative pro e.V. Zaměřil se na koncept společenského vědomí (sociální psychologie) a na roli geografických podmínek a významných historických osobností v dějinném vývoji. Diese betragen pro Lieferung innerhalb Europas: 1,25 EUR bei Warenwert bis zu 5,- EUR 1,95 EUR bei Warenwert über 5,- EUR bis 15,- EUR 3,50 EUR bei Warenwert über 15,- EUR Versandkostenfrei ab Warenwert von 35,- EUR výsledků pro "marxismus" Selected writings / Shakespeare and Marx / Hlavní filosofické směry : teoretická analýza historicko-filosofického procesu / Marxism recycled / A philosophy of man / Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft : ("Anti-Dühring") / Theorien über den Mehrwert : (Vierter Band des "Kapitals"). Marxism, to put it rather simply, is a type of economic system proposed by Karl Marx in which there are no classes. Voir aussi : marxismus. překonáním dosavadního materialismu a idealismu ve smyslu syntézy jejich nejlepších prvků. Check translations in other languages: afrikánština (af) angličtina (en) arabština (ar) Aragonština (an) arménština (hy) asturšti Buďte napozoru. 1. A. Russland gegen Europa im 19. Ještě za Marxova života, v 70. letech 19. století, provedl první takový pokus, spojený s univerzalizací a zjednodušením Marxova učení, Friedrich Engels. Hat nicht die Geschichte gezeigt, dass Marx Lehren zum Missbrauch einladen? Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. V čele stála marxistická ortodoxie Karla Kautského, kritizovaná ovšem zprava revizionistou Eduardem Bernsteinem a dalšími centristy, zleva radikály, zejména Rosou Luxemburgovou. Ušetřete s Peníze.cz. Marxismus ist eine Sichtweise der sozialen Entwicklung, die in den Schriften des deutschen Wirtschaftswissenschaftlers Karl Marx dargelegt ist, der zusammen mit seinem Weggefährten Friedrich Engels die These vertritt, dass die Kultur eines Landes davon bestimmt ist, wie die Güter und Waren produziert werden. Traductions en contexte de "Marxismus" en allemand-français avec Reverso Context : Marxismus-leninismus Odsuzován byl formalismus nebo lartpourlartismus; podněty z ostatní směrů literárního bádání byly zavrhovány a označovány za „buržoazní metodologii“, potlačována byla však také jakákoliv vnitřní kritika. Lenin spojil asijský výrobní způsob a antický výrobní způsob v otrokářský řád ~ starověk.[zdroj?] Marxism definition is - the political, economic, and social principles and policies advocated by Marx; especially : a theory and practice of socialism including the labor theory of value, dialectical materialism, the class struggle, and dictatorship of the proletariat until the establishment of a classless society. [4] Marxismus mimo Sovětský svaz reprezentovali ve 20. a 30. letech maďarský myslitel György Lukács a italský filosof Antonio Gramsci. Twitter. 0. Marxistická teze historického materialismu tvrdí, že ekonomická základna determinuje politickou a ideologickou nadstavbu. Nach der Finanzkrise hat Karl Marx wieder Konjunktur. Marxism (countable and uncountable, plural Marxisms) The socialist and communist philosophy and political program founded by Karl Marx and Friedrich Engels. Plechanovovo dílo bylo hlavním východiskem pro Vladimíra Iljiče Lenina. Z marxismu přitom vypustil některá původně ústřední témata jako problémy reifikace (zvěcnění) nebo odcizení. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction . Terry Eagleton například položil důraz na skutečnost lidské tělesnosti; kritika ideologie je pak možná objektivní analýzou lidských materiálních potřeb a požadavků (práce, sexualita, sociální interakce) a srovnáním těchto potřeb se skutečností společenských struktur. Kdo se jako náctiletý jen chce bavit jinak než jeho rodiče, ten na svou kontrakulturu obvykle ve středním věku už pouze vzpomíná, zatímco pracuje pro nějakou korporaci, nebo sám na sebe, vychovává děti a spokojeně si žije coby součást systému. GooglePlus. -eine Antwort auf die Soziale Frage?- GFS 2. Jejich představitelé, pocházející nejčastěji ze západoevropských států, se pokoušeli marxismus reformovat a omladit pomocí novějších filosofických směrů. [15], Výraznější myšlenkovou opozici vůči dogmatickému sovětskému pojetí marxismu začaly po druhé světové válce, a zejména pak od 60. let, nabízet západní marxistické směry, také označované jako antiautoritářský či libertariánský marxismus. Marx is back. There are many pros involved with Marxism, and they can be looked at very differently based upon your own personal outlooks. Découvrez des t-shirts, posters, stickers, objets déco et autres produits du quotidien sur le thème Marxismus, personnalisés par des artistes indépendants du monde entier. Kommunismus (lateinisch communis ‚gemeinsam‘) ist ein um 1840 in Frankreich entstandener politisch-ideologischer Begriff mit mehreren Bedeutungen: Er bezeichnet erstens gesellschaftstheoretische Utopien, beruhend auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder, auf der Basis von Gemeineigentum und kollektiver Problemlösung. Danke, Mara, für die Anfrage. Nebo také Záviš Kalandra, jedna z prvních obětí stalinské represe v Československu. Zdroj: Ing. Am Marxismus gëtt d'Geschicht vum Mënsch als Geschicht vu Klassekämpf betruecht. Francouzský marxista Louis Althusser zdůrazňoval schopnost literárních textů učinit ideologii viditelnou. Ruští marxisté (jako Lev Davidovič Trockij nebo Anatolij Lunačarskij) zdůrazňovali podřízenost umění společenské realitě a to, že je nejen vhodné, ale dokonce nutné, aby se nové umělecké formy této skutečnosti přizpůsobovaly a zobrazovaly ji. V něm Leninovu verzi marxismu dále „systematizoval“ vyloučením většiny zbývajících kritických problémů a pojmů, jednoznačnou a snadno osvojitelnou definicí vybraných pojmů a tabuizací veškerých změn nebo dalšího rozpracovávání. -eine Antwort auf die Soziale Frage?- GFS 2. Marxism, a body of doctrine developed by Karl Marx and, to a lesser extent, by Friedrich Engels in the mid-19th century. V některých bodech se nicméně i Wilhelm Liebknecht od Marxe odchyloval. Everyone has an equal stance and an equal opportunity. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Jindra Chválová, Minislovník ekonomických výrazů . Marx-Experte Andreas Arndt im Interview über das ewige Missverstehen eines großen Denkers. der Masseneinkommen, der Einkommensverteilung, der Arbeitszeit- una ATDeiismarKtDeaingungen, aer oiaDiniai des Marktsystems) vielfach widerlegt worden. Da sollte man nicht unbedingt damit anfangen, selbst das "Kapital" lesen zu wollen, sondern sich mit ein, zwei guten Einführungen langsam herantasten. Christianity and Judaism are both considered “organized religion”. Část myslitelů se sice pokoušela hledat alternativní cesty, většina se však přiklonila k Leninově interpretaci marxismu a přijala jak bolševický styl vedení komunistické strany, tak ruské a později sovětské prosazování svých politických zájmů prostřednictvím Kominterny. Jahrhundert. Proto preferovala Frankfurtská škola modernistické experimenty před realistickou literaturou, a k věci tedy přistupovala tedy právě naopak než tradičnější marxismus. Možnou cestou překonání tohoto vlivu bylo podle Jamesona kolektivní třídní vědomí. Marxismus de traduction dans le dictionnaire allemand - français au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Zároveň ztotožnil první fází komunismu se socialismem. Kromě marxismu navazovali i na další významné myšlenkové směry 20. století, zejména na strukturalismus a psychoanalýzu. Much of this has to do with his obsession with Hegel’s ideas. In Marx’s own words: ‘Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world and the soul of soulless conditions. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Marxismus. Ve svých pracích vyjádřil přesvědčení, že dělnictvo, chce-li uspět v revolučním protikapitalistickém převratu, musí vychovat své vlastní intelektuály. Equality sounds great in theory because there are plenty of examples where people are not being treated fairly. Private businesses provide opportunity for success and motivation to take on more responsibility. This includes no organized religion, which would mean that many of the spiritual beliefs that are followed around the world would simply disappear. [11], Marxistické myšlenky rozvíjeli také ruští myslitelé. Jean Paul Sartre v pozdním období své tvorby propojoval marxismus s vlastním osobitým pojetím existencialismu. Podle Lenina existují Tři zdroje a tři součásti marxismu: materialistická filosofie, kritika politické ekonomie a socialistická politika. It assumes that the form of economic organization, or mode of production, influences all other social phenomena including wider social relations, political institutions, legal systems, cultural systems, aesthetics and ideologies. PolitiFact is a fact-checking website that rates the accuracy of claims by elected officials and others on its Truth-O-Meter. Everyone would be able to get the education and healthcare that they need, regardless of what they do, where they live, or how much they make. Zleva kritizovala Kautského polská radikální marxistka Rosa Luxemburgová (1871–1919), odsuzující prosazování požadavků parlamentní cestou, vlažnost v revolučních otázkách a neochotu přistupovat k opatřením jako generální stávka. [18] Zavedl nový pojem imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu. Her research interests include contemporary continental philosophy, cultural … Marx felt that religion was being used to control the people and that it was a scam for the government to keep hold of the people. 0. Z Plechanova vyšel Vladimír Iljič Lenin a provedl radikální přehodnocení marxismu ve smyslu potlačení teoretického systému a ryze praktického užití všech jeho tezí v rodícím se Sovětském svazu. Ve svých úvahách navazoval Marx na francouzské a německé osvícenské myšlení, na německou idealistickou filosofii (zejména na dialektiku a filosofii dějin Georga Wilhelma Friedricha Hegela), na kritickou recepci Hegelových tezí ze strany mladohegelovců, na Ludwiga Feuerbacha a jeho antropologickou teorii a teorii náboženství, na francouzskou sociální myšlenkovou tradici (z ní ponejvíce na utopický socialismus Henriho de Saint-Simon) a rovněž na klasickou britskou politickou ekonomii, především teorii hodnoty Davida Ricarda. It doesn’t allow anyone to be an individual and this can lead to a very dangerous society because no one would be motivated. Autoři na něj navazující se pak pokoušeli formulovat možnost objektivní a ne-ideologické kritiky ideologie na základě teoretických a poznávacích mechanismů, odvozených především z raného Marxe. It also allows people to have a sense of competition, which can be important. Bis heute werden seine Theorien kontrovers diskutiert. it is the opium of the people’. [7] Jeho představitelé, pocházející nejčastěji ze západoevropských států, se pokoušeli marxismus reformovat pomocí jiných filosofických směrů. He believes that there should be equality before the law. [9], Vedoucím představitelem ortodoxního marxismu byl v období Druhé internacionály Karl Kautsky (1854–1938). Nejsilnějším jednotícím prvkem je materialistické přesvědčení o určujícím vlivu ekonomických podmínek a vztahů na kulturu; literaturu, jakožto jednu ze součástí nadstavby, proto v marxistickém pojetí nelze zkoumat izolovaně od ekonomické základny. [19], Marx a Engels se k otázkám kultury a literatury vyjadřovali pouze všeobecně a k významnějšímu rozvíjení marxistické literární vědy došlo až po první světové válce, v souvislosti se vznikem Sovětského svazu a šířením kulturně-osvětových organizaci dělnictva (Proletkult). Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. 1.1 Étymologie; 1.2 Nom commun; 1.3 Prononciation; Allemand [modifier le wikicode] Étymologie [modifier le wikicode] Dérivé de Marx avec le suffixe -ismus. Stumbleupon. Frankfurtská škola, zastoupená nejvýrazněji Maxem Horkheimerem a Theodorem Adornem a inspirovaná psychoanalýzou, se soustředila na analýzu a kritiku soudobých buržoazních společností, čímž dala již ve 30. letech 20. století vzniknout kritické teorii. Marxismus je ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti, především změnou vlastnických vztahů pomocí revolučně vedeného třídního boje, cílem je dovést proletariát k revoluci nastolující beztřídní společnost, osvobozujícího člověka od společenského útlaku a rozvíjející jeho schopnosti a síly. Největší důraz při zkoumání společnosti a jejího vývoje je marxisty kladen na hospodářské faktory, zejména na výrobní prostředky a na organizaci práce prostřednictvím výrobních vztahů. CTRL + SPACE for auto-complete. Marxismus Der Inhalt des Videos muss nicht zwangsläufig zu 100% mit der Meinung des Kanalbetreibers übereinstimmen. Východiskem jsou názory K. Marxe, zprvu fil., postupně přerůstající v komplexní interpretaci dějin jako „přírodně historického procesu“. Marxism–Leninism was the formal name of the official state ideology adopted by the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), its satellite states in the Eastern Bloc, the Asian communist regimes, various self-declared scientific socialist regimes in the Third World during the Cold War, as well as the Communist International after Bolshevisation. Ten ruský marxismus radikálně proměnil. [24], ekonomická základna determinuje politickou a ideologickou nadstavbu, Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), Marxism, Class Conflict, and the Conflict Helix, KMBE.CZ - stránka s dokumenty Marxe a Engelse, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marxismus&oldid=19103120, Údržba:Články obsahující nedoložená tvrzení, Údržba:Články s dočasně použitou šablonou, licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Journalist wurde 1818 geboren. Marxism: Overview. Der Marxismus und Russland. [13], Sovětskou kanonizaci a dogmatizaci marxismu dokončil Josif Vissarionovič Stalin textem O dialektickém a historickém materialismu (1938). Allgemein gilt: Kritische Kommentare und Diskussionen sind willkommen, Beschimpfungen / Beleidigungen hingegen werden entfernt. Jsou také důležité pro pochopení jeho osobnosti. Ve svém díle „Kapitál“ analyzoval zákony kapitalismu. Interesting Facts About the Battle of Shiloh, Interesting Facts About the Coniferous Forest, 9 Pros and Cons of Embryonic Stem Cell Research, 40 Best Songs for 50th Wedding Anniversary Slideshow, 22 Best Songs for 60th Birthday Slideshow, 27 Perfect Songs for 40th Birthday Slideshow, 10 Advantages and Disadvantages of Nuclear Fusion. Bei Lieferung durch uns werden Versandkosten fällig. Kapitola 5. Naši čtenáři s námi ušetřili už 13 245 175 Kč. Marxism seeks to explain social phenomena within any given society by analyzing the material conditions and economic activities required to fulfill human material needs. [5], Ve 30. letech kanonizaci a dogmatizaci sovětského marxismu dokončil Josif Vissarionovič Stalin, který směr dále „systematizoval“ vyloučením většiny kritických problémů a tezí a jednoznačnou definicí některých pojmů; z původně intelektuálně přitažlivého souboru idejí byl tak vytvořen snadno naučitelný, uzavřený a sterilní systém (marxismus-leninismus). Ve svých dílech se pokoušel o zformulování exaktního teoretického systému a před historickým bádáním dával přednost analýze aktuální společenské situace. Marxismus. Blog. Ve svém Erfurtském programu (1891) kromě praktických politických požadavků (jako všeobecné volební právo, bezplatné školství, progresivní zdanění) upozorňovala také na dobové společenské problémy v tradici marxistické kritiky kapitalismu. Marxistická literární věda spojuje různé myšlenkové proudy, hodnotící stejným způsobem socioekonomický, historický a politický vývoj; v mnoha jiných otázkách, například ohledně podstaty literatury a jazyka, se od sebe nicméně mohou lišit, nevytvářejí proto jednotný teoretický rámec. On prostě nebyl chladný vědec, on chtěl svět změnit. [2] Po ustavení Druhé internacionály byla vedoucí a sjednocující silou Sociálnědemokratická strana Německa a její Erfurtský program (1891). marxismus – myšlenkový proud spojený s polit.